dilluns, 20 d’octubre de 2008

Bases Concurs fotogràfic CORRELLENGUA GRAMENET 2008Participants


Pot participar tota aquella persona que vulgui sense condicions d’edat ni de residència.

S’admetran fotografies en format digital o analògic preses amb qualsevol tipus de càmera.

L’organització no tornarà als participants les fotografies presentades a concurs.

Objectiu

El concurs fotogràfic vol ser un recull visual de la cultura i llengua catalana, aprofitant el marc del Correllengua en el que s'engloba aquest concurs. Cal dir que les fotos no necessàriament han de fer referència al Correllengua.

Premi

Premi: Lot de productes de la terra
Dos accèsits: Diploma honorífic

Jurat

Formaran part del jurat especialistes en disseny i fotografia i representants de l’organització del Correllengua. Les resolucions del jurat seran inapel·lables.

Criteris de selecció

La decisió del jurat es basarà principalment en els criteris següents:
- L’originalitat de la fotografia
- S'adeqüi a la temàtica del concurs
- Contingut i qualitat de la fotografia
- Es descartaran les fotos que no tinguin un mínim de qualitat o que puguin ser considerades de mal gust o ofensives pels protagonistes de la imatge.

Enviar fotografies

Es poden presentar en paper o en digital. Cada participant podrà presentar un màxim de 5 fotografies.

*Digital:
- El format de les fotografies pot ser JPG, TIFF, PNG, BMP
- Les fotografies no poden pesar més de 5Mb
- Les fotografies s'han d'enviar amb el seu títol corresponent, nom, correu electrònic i telèfon al correu: gramenetperlallengua@gmail.com

*Analògic:
- S'han de presentar al Centre Excursionista Puig Castellar (C/ Sant Josep, 20) de 19 a 21 hores de dilluns a divendres
- Tamany màxim de 20 x 30 cm sobre paper fotogràfic.
- S'han de presentar dins d'un sobre amb el seu títol corresponent, nom, correu electrònic i telèfon.

Període d'admissió de fotografies: del 27 d'octubre al 3 de novembre de 2008

Drets d’explotació

Les imatges en el moment de ser entregades quedaran sota llicència creative commons, que no en permetrà l'ús comercial, i quedaran sota potestat de l'assemblea del Correllengua de Gramenet del Besòs per poder usar-les amb finalitats culturals.

Per conèixer concretament els paràmetres de la llicència podeu visitar la següent plana web:
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/es/deed.ca

Acceptació bases

La participació en el concurs suposa l’acceptació de totes i cadascuna de les bases del concurs i de la resolució inapel·lable del jurat.

Lliurament premis

El lliurament de premis es realitzarà el dia 4 de novembre a les 20.00h al Centre Excursionista Puig Castellar (C/ Sant Josep, 20). Els autors de les fotografies no es coneixeran fins aquest dia.